Mikael Godée migod music presenterar: Jazz på SkeppetGBG
Med stöd från Göteborg Stad och italienska kulturinstitutet